top of page

Tuettu asuminen

Asiakas tarvitsee viikoittaista tukea ja ohjausta arjessa selviytymiseen. Hän voi asua omassa asunnossaan tai V-S Hoitopalvelut Oy:n välivuokraamassa asunnossa. Tukea annetaan kaikissa asiakkaan tarvitsemissa asioissa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi kodinhoito, lääkitys, asiointikäynnit kodin ulkopuolella sekä erilaiset tukihakemukset ja Kela-asiat sosionomimme avustuksella.

 

Tavoitteena on asiakkaan eteneminen yhä itsenäisempään asumiseen ja selviytymiseen. Häntä tuetaan osallistumisessa V-S Hoitopalvelut Oy:n järjestämään ohjattuun päivä-, ryhmä-, tai harrastetoimintaan tai  asiakas voi tarvita seuraa ja ohjausta kotikunnan / lähiympäristön palveluihin ja toimintoihin osallistumiseen.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutus- / palvelusuunnitelma sekä toimintakyvyn arviointi (Tuvatar), jotka päivitetään vähintään 6 kk:n välein toimintaterapeuttimme avustuksella. Kotikäyntejä tehdään 1-7 kertaa viikossa ja asiakas käy sopimuksen mukaan toimiston ryhmätilassa. Tarvittaessa asiakkaalle laaditaan viikoittainen viikko-ohjelma.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada V-S Hoitopalvelut Oy:n henkilökuntaan yhteys 24/7 puhelimitse ja hänellä on mahdollisuus konsultoivan psykiatrin palveluihin.

Asiakastyytyväisyyskyselyt teemme vuosittain ja niiden tuloksien mukaan kehitämme palveluitamme.

bottom of page