Muut palvelut

Omaishoidon vapaan tuki
 

Omaisten ja kunnan kanssa sovitusti hoidamme omaisten vapaiden ajan ihmisiä vauvasta vaariin. Tuen määrä yksilöllinen, usein 24-48 t/kk.

 
Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan pohjautuvaa toimintaa.

Toiminta voi olla kouluavustamista, keskustelua, ruuanvalmistusta, liikuntaa, kodinhoitoa ja erilaisia harrasteita.
Sosiaalinen kuntoutus, avustaminen, ohjaus ja opastus arjen perusasioissa kuten Kela, sosiaalitoimi ja muut viranomaisasiat. Tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Kohderyhmä: käytöshäiriöiset (esim. Asberger, ADHD), syrjäytymisvaarassa olevat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Päivä- ja ryhmätoiminta

Yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan pohjautuvaa toimintaa.
Ryhmä voi olla joko suljettu tai avoin, tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Ryhmät toimivat ns. lukukausi -periaatteella eli vuoden alusta kesään ja syksystä vuoden loppuun. Kesällä kaikki ryhmät ovat avoimia.

Viikossa on kaksi riippuvuusryhmää, joita vetää kaksi ohjaaja. Muut ryhmä ovat keskustelua, ruuanvalmistusta, liikuntaa, kodinhoitoa, harrasteryhmiä sekä retkiä lähialueille. Meillä on myös erikseen ryhmät naisille ja miehille.

Toiminta on usein myös yksilöohjausta.

Jokaiselle palveluasumismuodossa olevalle asiakkaalle taataan vähintään kaksi ryhmä- ja päivätoimintatapahtumaa viikossa, useimmiten asiakas osallistuu 3-5 tapahtumaan viikoittain.
Päivätoiminta saattaa olla myös ahkeruusrahaan oikeuttavaa tekemistä. Ahkeruusraha päivässä voi olla enimmillään 12€ / päivä. Ahkeruusrahatoimintaa on esim. muuttoapu, pienet nikkaroinnit tai asioimisapu ohjaajan kanssa.

Kaikkea ryhmä- ja päivätoimintaa arvioidaan säännöllisesti osana kuukausittaista kuntoutus- ja palvelusuunnitelman arviointia.

 

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com