top of page

Muut palvelut

Omaishoidon vapaan tuki
Anchor 1

Omaisten ja kunnan kanssa sovitusti hoidamme omaisten vapaiden ajan täysi-ikäisiä asiakkaita. Tuen määrä yksilöllinen, joka sovitaan yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan pohjautuvaa toimintaa.

Toiminta voi olla kouluavustamista, keskustelua, ruuanvalmistusta, liikuntaa, kodinhoitoa ja erilaisia harrasteita.
Sosiaalinen kuntoutus, avustaminen, ohjaus ja opastus arjen perusasioissa kuten Kela, sosiaalitoimi ja muut viranomaisasiat. Tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Kohderyhmä: käytöshäiriöiset (esim. Asberger, ADHD), syrjäytymisvaarassa olevat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Päivä- ja ryhmätoiminta
Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 

 

  • Hoitotoimenpiteet kotona, lääkehoidon toteutus ja jako

  • Injektiot ja reseptien uusimisessa avustaminen

  • Ruuan lämmittäminen ja tarjolle laitto, tiskaus

  • Peseytymisapu, vaatehuolto

  • Kauppa- ja muissa asioinneissa avustaminen

  • Avustaminen siivouksessa, ulkoilu

  • Lääkäri- ja apteekkiasioinneissa avustaminen

  • Hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä avustaminen

bottom of page