Muut palvelut

Omaishoidon vapaan tuki
 

Omaisten ja kunnan kanssa sovitusti hoidamme omaisten vapaiden ajan ihmisiä vauvasta vaariin. Tuen määrä yksilöllinen, joka sovitaan yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

 
Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan pohjautuvaa toimintaa.

Toiminta voi olla kouluavustamista, keskustelua, ruuanvalmistusta, liikuntaa, kodinhoitoa ja erilaisia harrasteita.
Sosiaalinen kuntoutus, avustaminen, ohjaus ja opastus arjen perusasioissa kuten Kela, sosiaalitoimi ja muut viranomaisasiat. Tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Kohderyhmä: käytöshäiriöiset (esim. Asberger, ADHD), syrjäytymisvaarassa olevat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

 
Kotisairaanhoito ja kotipalvelu 

 

  • Hoitotoimenpiteet kotona, lääkehoidon toteutus ja jako

  • Injektiot ja reseptien uusimisessa avustaminen

  • Ruuan lämmittäminen ja tarjolle laitto, tiskaus

  • Peseytymisapu, vaatehuolto

  • Kauppa- ja muissa asioinneissa avustaminen

  • Siivouspalvelut, ulkoilu

  • Lääkäri- ja apteekkiasioinneissa avustaminen

  • Hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä avustaminen