Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta pohjautuu yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan, asiakas osallistuu ryhmiin oman viikko-ohjelmansa mukaisesti.
Ryhmä voi olla joko suljettu tai avoin, tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Ryhmät toimivat ns. lukukausi -periaatteella eli vuoden alusta kesään ja syksystä vuoden loppuun. R
yhmät ovat keskustelua, ruuanvalmistusta, liikuntaa, kodinhoitoa, harrasteryhmiä sekä retkiä lähialueille. Meillä on myös erikseen ryhmät naisille ja miehille.

 

Jokaiselle palveluasumismuodossa olevalle asiakkaalle taataan vähintään kaksi ryhmä- ja päivätoimintatapahtumaa viikossa, useimmiten asiakas osallistuu 3-5 tapahtumaan viikoittain.Päivätoiminta saattaa olla myös ahkeruusrahaan oikeuttavaa tekemistä. Ahkeruusrahatoimintaa on esim. muuttoapu, pienet nikkaroinnit tai asioimisapu ohjaajan kanssa. 

Toiminta voi olla myös yksilöohjausta.

Viikossa on myös kaksi riippuvuusryhmää.

Kaikkea ryhmä- ja päivätoimintaa arvioidaan säännöllisesti osana kuukausittaista kuntoutus- ja palvelusuunnitelman arviointia.