Tukipalveluita kuntoutumiseen, asumiseen ja haastaviin elämäntilanteisiin

V-S Hoitopalvelut Oy tarjoaa palvelu- ja tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kotipalveluja ja omaishoidon vapaan tukea lapsiperheille, ikääntyneille ja vammaisille. Olemme erikoistuneet myös erityisvaikeitten sekä sairaanhoidollista hoitoa vaativien lasten hoitamiseen. 

Toteutamme laadukasta, joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua, jolla luodaan tukea ja turvaa asiakkaiden päivittäiseen elämään. Kuntouttavalla työtavalla asiakkaan omat voimavarat hyödynnetään hänen kuntoutumisensa toteuttamisessa. Asumispalveluiden keskeisenä ajatuksena on asiakkaan eteneminen tuetummasta asumisesta mahdollisimman itsenäiseen asumismuotoon.

Yrityksellä on reilu kolmekymmentä tavallista rivi- ja kerrostaloasuntoa, jotka sijaitsevat Maskussa, Nousiaisissa ja Raisiossa. 

Meille asukkaaksi tai asiakkaaksi?
V-S Hoitopalveluun voi tulla asukkaaksi tai asiakkaaksi eri kunnista ja kaupungeista maksusitoumuksella sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa.
 
Oma sosionomimme auttaa asiakkaitamme Kela-etuuksien hakemisessa myös viittomakielellä.
0440676126

Ammattitaidolla ja suurella sydämellä