top of page
Tukipalveluita kuntoutumiseen, asumiseen ja haastaviin elämäntilanteisiin

V-S Hoitopalvelut Oy tarjoaa yhteisöllistä- ja tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kotipalveluja ikääntyneille ja vammaisille. 

Toteutamme laadukasta, joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelua, jolla luodaan tukea ja turvaa asiakkaiden päivittäiseen elämään. Kuntouttavalla työtavalla asiakkaan omat voimavarat hyödynnetään hänen kuntoutumisensa toteuttamisessa. Asumispalveluiden keskeisenä ajatuksena on asiakkaan eteneminen tuetummasta asumisesta mahdollisimman itsenäiseen asumismuotoon.

Yrityksellä on reilu kolmekymmentä tavallista rivi- ja kerrostaloasuntoa, jotka sijaitsevat Maskussa, Nousiaisissa ja Raisiossa. 

Meille asukkaaksi tai asiakkaaksi?
V-S Hoitopalveluun voi tulla asukkaaksi tai asiakkaaksi eri kunnista ja kaupungeista maksusitoumuksella sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa.
 
Oma sosionomimme auttaa asiakkaitamme Kela-etuuksien hakemisessa myös viittomakielellä.
0400170814

Ammattitaidolla ja suurella sydämellä

bottom of page